Biculturele jongeren maken Van Gogh Museum meer inclusief

(Uit: website KIS)

Reflectie en een frisse wind, daar zorgen de Beeldbrekers in het Van Gogh Museum in Amsterdam voor. Een groep van 17 biculturele jongeren is inmiddels hard bezig om het museum meer inclusief te maken. En ze leren er zelf ook veel van, zeggen de deelnemers Amina Aljić en Jamal Jama. Niet alleen de kunst, maar ook het persoonlijke verhaal van Vincent van Gogh inspireert hen in hun eigen ontwikkeling.

“Van Gogh verbindt” heet het onderzoekstraject dat 3 jaar geleden door het museum werd ingezet en aan het eind van 2021 wordt afgerond. Omdat het museum relevant wil blijven voor een breed publiek en de bevolking van Amsterdam uit steeds meer biculturele jongeren bestaat. Daarnaast wil het museum bijvoorbeeld ook mensen met een fysieke beperking en kwetsbare ouderen aantrekken. Doelgroepen die het museum maar moeilijk kunnen vinden.

‘Vanaf het begin was duidelijk dat als we iets voor een doelgroep wilden doen, we dit samen met de doelgroep zouden organiseren’, vertelt Ghyslaine Tromp, projectcoördinator van de Beeldbrekers bij het Van Gogh Museum. ‘We zagen weinig biculturele jongeren onder de bezoekers en die wilden we graag bereiken. Eerst hebben we onder andere focusgroepen met jongeren uit deze doelgroep georganiseerd, en begin dit jaar hebben we officieel de Beeldbrekers als permanente denktank gelanceerd.’ Zij stellen zich voor in een wervelend campagnefilmpje waarin doel en inhoud kernachtig zijn verwoord. Lees meer>>