Huishoudelijk medewerkers wereldwijd zonder inkomen door COVID-19

(UIt: Mondiaal Magazine)

Ze zijn onontbeerlijk, het leger aan huishoudelijk medewerkers die in gezinnen schoonmaken, babysitten en zorgen voor ouderen. Nu we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, zijn deze werknemers meestal niet welkom, veelal zonder doorbetaling. De vakbonden roeren zich voor deze informeel werkenden.

Nederland telt zo’n 40.000 tot 75.000 ongedocumenteerde migranten die huishoudelijk werk verrichten. Zonder werkvergunning, maar vaak onontbeerlijk voor gezinnen waar full time wordt gewerkt. Ze hebben geen werkvergunning, en daarmee geen recht op een uitkering of een andere vergoeding. De situatie voor deze mensen is zeer nijpend. Sommigen dreigen het dak boven hun hoofd te verliezen. De FNV heeft op 24 april in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op maatregelen die bijdragen aan het verlichten van de acute problemen van huishoudelijk werkers. Ook vraagt de FNV om een structurele oplossing en huishoudelijk werkers, zoals vastgelegd in ILO-conventie 189, net als alle andere werknemers volwaardige rechten en bescherming te bieden. Lees meer>>