Trainen voor de strijd

(Uit: FNV Magazine)

Goed vakbondswerk moet je leren. Mondiaal FNV steunt trainingen van collega’s elders in de wereld in alle soorten en maten. Ook in Nederland worden kaderleden opgeleid.

NEPAL Om geweld tegen vrouwen te stoppen

Gender-gebaseerd geweld is een gevoelige kwestie die ook van vakbonden actie verwacht. “Geweld heeft geen klasse, ras of kaste, religie en nationaliteit”, legt Binod Shrestha, voorzitter van de Nepalese vakbondsfederatie GEFONT, uit. “Dit soort geweld heeft een geslacht. Vrouwen hebben te maken met verschillende soorten geweld in de samenleving. Geweld tegen vrouwen is in feite een van de belangrijkste problemen van vandaag en heeft onze gerichte interventie nodig.”

Daarom volgen leden en bestuurders van GEFONT met financiële steun van Mondiaal FNV en de internationale sectorbond ITF een training om gender-gerelateerd geweld te herkennen en te bestrijden. Vorig jaar leidde dit tot een bijzonder statement. Lal Bahadur Jirel van GEFONT’s lidbond UNITRAV, de bond voor sherpa’s, plantte op 23 mei na een zware klimtocht een vlag bovenop de Mount Everest. De boodschap luidde ‘Beëindig het geweld tegen vrouwen’. Op de vlag prijkte het logo van GEFONT, UNITRAV, ITUC en FNV & ITF.

“We moeten als vakbonden met werkgevers en belanghebbenden duidelijke richtlijnen of gedragscodes ontwikkelen om ongewenste intimiteiten op en rond het werk te voorkomen”, stelt Shrestha. “Niet alleen op de werkvloer maar ook op de weg naar huis en vice versa moet het veilig zijn voor vrouwen. Verder moeten we de vertegenwoordiging van vrouwelijke werknemers in leidinggevende posities vergroten en vrouwvriendelijkheid bevorderen.”

De Nepalese vakcentrale heeft een aantal afspraken vastgelegd, waaronder het verzamelen van statistieken over de deelname van vrouwen aan vakbondsbesturen, de arbeidsmarkt, evenals hogere functies bij de overheid en de bedrijven. Ook organiseert de vakcentrale dialogen op dit onderwerp om uit te zoeken welke strategie het beste werkt om gelijkheid binnen de vakbonden te waarborgen. GEFONT heeft een verplichte regel dat tijdens trainingen over dit onderwerp ten minste 33% van de deelnemers man is. “Deze cursussen zijn ook in de toekomst zeer essentieel.” Lees meer>>