“We willen dat de rechten van migranten wereldwijd worden gerespecteerd”

(Uit: Mondiaal Magazine)

‘Elke verbinding begint met een ontmoeting’, zegt journalist Babah Tarawally in een prachtige column die hij uitspreekt tijdens de conferentie ‘Migratie vanuit Afrikaans perspectief’. Die is op 28 februari georganiseerd door de FNV Werkgroep Sub-Sahara Afrika met onder meer als doel een duidelijker visie van de vakbeweging op migratie te formuleren. Joel Odigie, coördinator van de Afrikaanse regionale organisatie van de ITUC, weet wat hij verwacht van nationale vakbondsfederaties als de FNV.

‘Migranten vanuit Afrika verlaten hun land op zoek naar een beter leven’, schrijven de leden van de FNV Werkgroep Sub-Sahara Afrika. ‘Soms vluchten ze voor geweld, soms uit wanhoop. Omdat ze geen goede toekomst zien in hun geboorteland nemen ze het risico om naar een nieuwe, hopelijk betere toekomst te reizen. Bij aankomst in West-Europa wacht hen niet altijd een warm welkom. Maar zij zijn onze collega-werknemers. Die een helpende hand nodig hebben en waar nodig ondersteuning. Gewoon uitdrukkingen van solidariteit.’

Dit statement vormt het uitgangspunt voor de conferentie, waar 80 aanwezigen discussiëren en brainstormen over de mogelijkheden die een vakbeweging heeft om ook voor de rechten van migranten op te komen. Joel Odigie uit Nigeria is lid van het bestuur van ITUC-Africa, de regionale afdeling van het IVV, hij heeft migratie in zijn portefeuille en is daarom aanwezig tijdens de conferentie als een van de sprekers. “Een nuttige bijeenkomst”, zegt hij na afloop. Lees meer>>