Naar een rechtvaardige energietransitie

(Uit: P+)

13 september 2019 - Op een van de bankbiljetten van Nigeria staat een olieboorplatform. Meer symbolisch kan een land niet aangeven hoe belangrijk fossiele brandstoffen voor de economie zijn. Juist in dit Afrikaanse land begeleidt Mondiaal FNV een sociale dialoog over de energietransitie. Hoe de overgang naar vernieuwbare energie te realiseren? Hoe kan werkgelegenheid veilig worden gesteld voor de Nigerianen die nu hun geld nog in de olie-industrie verdienen?

De vakbeweging weet het. Klimaatverandering heeft direct gevolg voor banen, inkomsten en middelen van bestaan. Reden temeer om voor de overgang naar duurzamere economieën richtlijnen te maken. De ILO en de VN hebben hierover inmiddels een akkoord gesloten. De internationale vakbeweging ITUC heeft er zelfs een projectbureau voor in het leven geroepen: Just Transition Centre. Vanuit Nederland investeert Mondiaal FNV mee, als internationale afdeling van Nederlands grootste vakbeweging.

De FNV is actief op de Parijs-doelstellingen, het klimaatverdrag uit 2015 van de Verenigde Naties, dat de opwarming van de aarde moet beteugelen. Vanzelfsprekend gaat Mondiaal FNV hierin mee. “Het thema wordt steeds belangrijker”, zegt Mario van de Luijtgaarden, beleidsmedewerker van deze organisatie. “Op een dode planeet zijn geen banen. Daarnaast wordt de wens vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken om climate action in ontwikkelingssamenwerking te integreren door ons opgepakt. Onze insteek is een rechtvaardige transitie, gekoppeld aan de sociale dialoog. Want het is logisch om dit proces samen met overheid en bedrijven te doen.” Lees meer>>