Crisiskrediet voor mkb’ers

(Uit: P+)
Deskundigen voorspelden het al: de kredietcrisis is nog niet voorbij. Banken helpen alleen grote bedrijven en de kleintjes gaan ten onder, ook in 2010. En de kwetsbare werknemer staat het eerst op straat. Start Foundation, dat gevestigd is in Eindhoven, zag in Noord-Brabant die ellende van dichtbij. En besloot een succesvol middel in te zetten: het crisiskrediet. De organisatie heeft al vier ondernemingen kunnen redden van de ondergang.


+Tekst Mehmet Ülger

“Dankzij de crisiskrediet van Start Foundation heb ik mijn medewerkers kunnen behouden”, zegt directeur Bas Verhoeven van Flock Techniek Nederland BV. Zijn bedrijf werkt met unieke techniek: het elektrostatisch aanbrengen van kunststofvezel op alle soorten ondergronden. “Het is een gespecialiseerde techniek die wordt nergens anders toegepast. Anders had ik waarschijnlijk velen naar huis moeten sturen. Na elf jaar was dat pijnlijk geweest”, concludeert Verhoeven. Vorig jaar sloeg de financiële crisis toe bij Flock Techniek. Hij moest met pijn in zijn hart twee medewerkers ontslaan. Orders bleven uit en de bank was niet bereid om krediet te verlenen. Op het juiste moment hoorde Bas Verhoeven van de crisiskrediet van de Start Foundation.

Start Foundation begon in november vorig jaar met het verstrekken van crisiskredieten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de regio Zuidoost-Brabant. Bedrijven kunnen tot maximaal vijftigduizend euro krediet krijgen. Het krediet is bedoeld om ondernemers te helpen met hun liquiditeit. “Alleen bedrijven met werknemers die nagenoeg kansloos zijn als ze nu werkloos worden, kunnen er gebruik van maken”, zegt directeur van Start Foundation Jos Verhoeven. “Het gaat dan om werknemers die wegens hun leeftijd, opleiding, handicap werkloos te raken en niet zo snel ergens anders aan het werk kunnen. Het krediet is niet bedoeld voor het aflossen van andere schulden.” Er dient wel een gezond toekomstperspectief aanwezig te zijn voor het bedrijf.
Flock Techniek Nederland BV uit Nuenen was een van de bedrijven die aanklopte bij Start Foundation. “Daardoor kon ik met de bank opnieuw om de tafel gaan zitten”, vertelt Bas Verhoeven. “De bank was bereid de vijftigduizend euro van de foundation te verdubbelen. Zo kwam er weer rust in de tent.”

Ook Elektro Klessens & de Koning uit Helmond met 49 vaste medewerkers had last van de economische crisis. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verzorgen van engineering, realisatie, onderhoud, inspectie en beheer van elektrotechnische installaties. “Er kwamen aanzienlijk minder opdrachten binnen, onze reserves dreigden op te raken”, vertelt mede-eigenaar Erwin de Koning. “Een deel van onze mensen moest eruit. Het ging vooral om drie mensen met een arbeidsbeperking. Mede door het krediet van Start Foundation konden we die mensen behouden.”
Volgens De Koning deed zijn bedrijf al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. “We werken ook samen met de sociale werkplaats in Helmond. Op dit moment werken er van daar tien mensen bij ons. Dat zijn voor een deel gesubsidieerde banen. Deze medewerkers zijn echt kwetsbaar, de meeste van hen hebben een arbeidsbeperking. Vooral in de crisistijd zijn ze extra kwetsbaar. Ze komen nergens aan de bak. Bij ons wel. Daar ben ik trots op. Dit staat overigens los van het krediet van Start Foundation”, aldus de Koning.

Voor Flock Techniek-directeur Bas Verhoeven bleek MVO wel een eerste kennismaking. “Ondernemen betekende voor mij alleen denken aan omzet en winst. Ik had nooit gedacht aan ondernemerschap vanuit een sociale invalshoek. Dankzij Start Foundation heb ik de sociale visie van het ondernemerschap ontwikkeld. Daar ben ik ontzettend dankbaar om.”
Het crisiskrediet van Start Foundation is niet alleen een steun in de rug voor de mkb’ers, maar zeker ook een aantrekkelijk instrument. “Omdat we van Start Foundation een krediet konden krijgen, kwam de bank ineens wel over de brug”, zegt Erwin de Koning. “Dat is niet het enige voordeel. De rente van Start Foundation is ook nog eens veel lager”, zegt Bas Verhoeven. “Die is 5 procent, bij bank is de rente 7,5 procent.” Nog iets extra’s: als het bedrijf binnen een jaar de kwetsbare medewerkers binnen boord houdt en nieuwe banen weet te creëren voor de doelgroepen van Start Foundation, krijgt het bedrijf nog eens 1 procent rente korting. Bas Verhoeven: “We zijn van elf medewerkers gegroeid naar dertien en binnenkort komt er nog een medewerkster bij. We zitten in de lift. Met de steun van Start Foundation hebben we een groei kunnen realiseren en betalen we minder rente.”

Volgens directeur Jos Verhoeven (geen familie van Bas Verhoeven van Flock) is Start Foundation een maatschappelijk investeerder. “Met deze regeling willen we voorkomen dat de kwetsbare mensen zoals de ouderen en laagopgeleiden door de crisis hun baan verliezen”, zegt hij. Zijn organisatie heeft inmiddels het crisiskrediet voor mkb’ers met liquiditeitsproblemen uitgebreid tot de gehele provincie Noord-Brabant. “Maar als een bedrijf uit het westen van het land een aanvraag zou indienen, zullen we die niet weigeren. We hebben een totaalbedrag van één miljoen euro gereserveerd. Door de beperkte belangstelling voor dit krediet in de regio Zuidoost-Brabant wordt de faciliteit nu opengesteld voor de gehele provincie. Tot nu toe is er 200 duizend euro verstrekt aan vier bedrijven. Vandaar de uitbreiding.”
In de afgelopen vier maanden kwamen 25 aanvragen binnen. Tien daarvan voldeden aan de algemene criteria. Na analyse kon aan die vier bedrijven het crisiskrediet verstrekt worden. Opvallend is dat het verlenen van het crisiskrediet in alle vier de gevallen ook heeft geleid tot extra kredietverstrekking door de banken. Bij de vier ondersteunde bedrijven werken in totaal 85 werknemers, waarvan 39 werknemers in de categorie ‘kwetsbaar’.

Hoeveel geld heeft Start Foundation?
Stichting Start Foundation streeft naar een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Start Foundation ondersteunt en initieert vernieuwende experimenten en ondernemingen in Nederland die er voor zorgen dat mensen met minder kansen ook aan het werk komen. Jaarlijks investeert Start Foundation ongeveer vier miljoen euro in Nederland. Zij investeerde onder andere in Dress for Succes, restaurant Fifteen in Amsterdam en de Verbinding in Groningen, een fabriek waar uitsluitend doven werken.
Start Foundation was tot mei 2002 gelieerd aan Start Uitzendbureau, dat sinds de oprichting in 1977 uitgroeide tot de op één na grootste onafhankelijke intermediair in Nederland. Start Uitzendbureau is overgenomen door United Service Group (USG), een grote beursgenoteerde speler in onder andere de uitzendbranche. Het geld dat tijdens de overname is vrijgekomen is in het bezit van Stichting Start, de oud-aandeelhouder van Start. Jaarlijks krijgt Start Foundation daarvan een bijdrage om haar werk te kunnen doen.
www.startfoundation.nl